Gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân

Juli 2009 – Juli 2015 Kostenbesparing realiseren op alle ICT-vlakken. Door slimmer, efficiënter en procesmatig te werken. Gezamenlijke inkoop, duurzaam inkopen, Europees aanbesteden, administratieve workflows, elektronisch bestellen en electronisch factureren....
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Nov. 2015 – Jan. 2016 Opdracht: verwerving van een nieuwe overeenkomst voor de levering van Microsoft licenties. Het contract met Microsoft van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, diende vervangen te worden. Middels een meervoudig onderhandse aanbesteding is...
SSC DeSom

SSC DeSom

Mei 2012 – Okt. 2016 Kostenbesparing realiseren en consolideren van contracten.Oplossing: Europese en meervoudig onderhandse aanbestedingen. Slimmer en efficiënter procesmatig samenwerken, gezamenlijk inkopen, duurzaam inkopen, administratieve workflow,...
Gemeente De Fryske Marren

Gemeente De Fryske Marren

Juli 2015 – Feb. 2016 Start Europese aanbestedingsproject. Inventarisatie programma van eisen en wensen op basis waarvan een Europees aanbesteding in de markt gezet zal worden. Met als doel een leverancier te selecteren voor de levering en het verzorgen van...
Gemeente Heerenveen

Gemeente Heerenveen

Nov. 2014 – Dec. 2014 Aanbesteding Microsoft licenties. Nav een vraag vanuit de gemeente Heerenveen, geholpen met inzicht te verkrijgen van aantallen werkplekken en gebruikers met de daarbij benodigde Microsoft licenties. Oplossing: Verkorte procedure Europese...