Disclaimer | Algemene voorwaarden

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website is besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is, wordt uitgesloten.

Algemene voorwaarden

ICT Inkoop- en adviesbureau volgt de Nederlandse wet- en regelgeving.