Nevi Gedragscode

Nevi Gedragscode

Nevi Gedragscode

NEVI vindt het van zeer groot belang dat inkoopprofessionals ethisch handelen. Daarom is een nieuwe NEVI Gedragscode ontwikkeld die inkopers handreikingen biedt bij het omgaan met ethische dilemma’s in het inkoopproces. De code geeft niet op alle vragen antwoord. Indien gewenst kan de NEVI Commissie Ethiek worden benaderd om uitspraken te doen over een kwestie.

Er is gekozen te werken met principes in plaats van regels, omdat regels vaak alleen uitdrukken wat wel mag en wat niet. Principes kun je veel ruimer inzetten en geven aan hoe inkoopprocessen idealiter verlopen. NEVI-leden kunnen die ‘best practice’ vergelijken met hun eigen situatie en waar wenselijk aanpassingen maken in hun werkwijze. Zo maken we samen het inkoopvak in Nederland beter.

Aan de code liggen vier kernwaarden ten grondslag: 

  • Zakelijk fatsoen, 
  • Deskundigheid en objectiviteit, 
  • Vrije mededinging, en 
  • Duurzaamheid.

Waar het om gaat is dat een inkoopprofessional eerlijk, integer en betrouwbaar is, handelt in overeenstemming met vaktechnische standaarden en beslissingen neemt op basis van feiten in plaats van eigenbelang. Betrokkenen in het inkoopproces verdienen gelijke kansen en het is zaak een gezonde balans te vinden tussen winstgevendheid, mens en milieu.

 De NEVI Gedragscode is een resultante van de vier kernwaarden en bestaat uit de kernthema’s 

  • Wet- en regelgeving, 
  • Persoonlijke belangen, 
  • Gedrag naar concurrenten, en 
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid.

In het kort komt het erop neer dat de inkoopprofessional integer is, altijd probeert om ethisch juist te handelen en ervoor open staat om te leren. Hij neemt de geldende wetten en regels in acht, respecteert eerlijke concurrentie, behandelt zakelijke partners rechtvaardig en scheidt zakelijke en persoonlijke belangen. Hij beschermt handels- en bedrijfsgeheimen en is zich bewust van zijn positie bij het gebruik van social media.