Gemeente De Fryske Marren

De-Fryske-Marren

Juli 2015 – Feb. 2016

Start Europese aanbestedingsproject. 
Inventarisatie programma van eisen en wensen op basis waarvan een Europees aanbesteding in de markt gezet zal worden.

Met als doel een leverancier te selecteren voor de levering en het verzorgen van dienstverlening voor de vervanging van de werkplekhardware. Effect: Minder “losse” leveringen en minder leveranciers

De Fryske Marren is een gemeente in de provincie Friesland. Het gemeentehuis staat in Joure.
De nieuwe gemeente is een fusie tussen Gaasterlân-Sleat (Gaasterland-Sloten), Lemsterland, Skarsterlân en een gedeelte van Boornsterhem rond Terhorne. De gemeente telt ongeveer 51.200 inwoners, met het stadje Sloten en de grootste plaatsen Balk, Joure en Lemmer. Het wetgevingstraject liep vanaf medio 2011. In het najaar van 2012 is een wetsvoorstel ingediend (kamerstuk 33496 2012-2013). In 2013 is het voorstel door zowel Tweede als Eerste Kamer vastgesteld. De gemeente De Fryske Marren heeft ca. 450 medewerkers in dienst.

Zie voor meer info: http://www.defryskemarren.nl

Sept. 2013 – Dec. 2013

ICT advies inzake investering in nieuw SAN. 
De opdracht heeft betrekking op het leveren, implementeren en beheren van een redundant storage-oplossing en storage infrastructuur met een goede aansluiting op de bestaande ICT-infrastructuur.

De aanbesteding bestaat uit:
– Twee data opslagsystemen;
– Vier Storage Area Network switches;
– Support contract gedurende de gehele periode;
– Monitoringsoftware;
– Storage tieringsoftware;
– Replicatiesoftware;
– Implementatie.

Oplossing: Europese aanbesteding voor het verkrijgen van een nieuw Storage platform.
Effect: Voldoende opslagcapaciteit voor de komende jaren.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

1 jul 2015