ISZF ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân

, ,
ISZF

Kostenbesparing realiseren op alle ICT vlakken
Oplossing: Meervoudig onderhandse aanbestedingen en Europese aanbestedingen, slimmer en efficiënter procesmatig samenwerken, gezamenlijk inkopen, duurzaam inkopen, Europese en/of meervoudig onderhands aanbesteden, administratieve workflow, elektronisch bestellen en elektronisch factureren.
Effect: Kostenbesparing tot 50%

Jan. 2013 – Apr. 2013

Aanbesteding Oracle licenties
Oplossing: Aanbesteding verkorte procedure voor het verkrijgen van Oracle licenties.
Effect: Compliant zijn en het aantal licenties flink teruggebracht. Jaarlijkse onderhoudskosten met 60% gereduceerd.

Apr. 2012 – Dec. 2012

Projectleider vervanging PC werkplekken (Europese Aanbesteding)
ISZF wil een raamovereenkomst aangaan met drie leveranciers voor de levering van werkplekken (desktops, laptops, beeldschermen en randapparatuur) met aanvullende dienstverlening.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding
Ondertekening nieuw contract pc-werkplekken

Mrt. 2011 – Jan. 2012

Projectleiding: “Follow me” printing
Door het implementeren van “follow me” printing worden printopdrachten bewaard in het netwerk, totdat de gebruiker zich bij het afdrukapparaat meldt en zich middels een geautoriseerde pas of middels een pincode heeft kenbaar gemaakt. Vervolgens komt of komen de printopdracht(en) uit de printer. Het voordeel is geen rondslingerende printopdrachten of papier op de printer. 

Naast “follow me” zal ook managementsrapportage worden geïnstalleerd. Hiermee is het mogelijk om inzicht te krijgen in verbruik per medewerker/afdeling en er kan inzicht verkregen worden in het kleurverbruik enz.

Apr. 2011 – Dec. 2011

Projectleider mobiele telefonie (Europese Aanbesteding)
750 mobiele abonnementen bij drie verschillende leveranciers, onderbrengen bij één leverancier.
Doel van de Europese aanbesteding mobiele telefonie (spraak en data) is zorg te dragen voor continuering van huidige diensten, zodat na een eventuele migratie de bestaande diensten geleverd blijven worden tegen een zo gunstig mogelijke prijs.

De aanbesteding mobiele telefonie betreft mobiele abonnementen voor spraak en/of data en bijbehorende mobiele gebruikers-, beheerders- en netwerkdiensten. Ook de migratie van de huidige abonnementen naar de nieuwe dienstverlening behoort tot de aanbesteding.

Oplossing: Consolideren: alle mobiele abonnementen inventariseren van verschillende leveranciers, onderbrengen bij één leveranciers middels een Europese aanbesteding.
Effect: Kostenbesparing van 30% procent, minder facturen en één aanspreekpunt.

Jan. 2011 – Febr. 2011

Projectleider Vervanging Panoramafoto’s
360° foto’s ondersteunen menig proces binnen de gemeentelijke organisatie. Ze worden gebruikt voor bv. WOZ-taken en het beheer van de openbare ruimte. Ze ondersteunen bij het uitvoeren van toezichtstaken van de gemeente (bv. bouw- en woningtoezicht).

Jul. 2010 – Mrt. 2011

Projectleider vervanging afdrukapparatuur (Europese Aanbesteding)
Totaal 500 (multifunctioneel) printers bij drie verschillende leveranciers vervangen door afdelingsprinters.
Doelstelling van deze Europese aanbesteding was het afsluiten van een Raamovereenkomst met één Ondernemer voor de levering/verhuur van Afdrukapparatuur, de benodigde toners, drums en andere noodzakelijke verbruiksgoederen. Tevens is Ondernemer verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bijbehorende dienstverlening zoals omschreven in de Uitnodiging tot inschrijving.

Aanbestedende dienst heeft de expiratiedatum van een groot aantal contracten aangegrepen om de afdrukfaciliteiten te vervangen. Tevens zal een optimalisatieslag worden gemaakt door de inzet en het gebruik van de in te zetten Apparatuur beter op elkaar af te stemmen.

Oplossing: Consolideren: alle printers met bijhorende serviceabonnementen inventariseren, onderbrengen bij één leverancier, persoonlijke printers terugdringen naar afdelingsprinters. Follow You printen ingevoerd.
Effect: Kostenbesparing van 50%, voltallige printerpark met 75% teruggebracht. Beperkt aantal facturen en één aanspreekpunt.

Jan. 2008 – Jan. 2009

Projectleider Huisvestingsvraagstuk

Vaardigheden

Gepubliceerd op

1 jul 2010