Mei 2023 – heden

Begeleiden van enkele Europese aanbestedingen. 

Een aantal jaren terug was ik Inkoopadviseur ICT bij de RID en heb ik enkele Europese aanbestedingen geleid.

De raamovereenkomsten lopen af en er dient opnieuw aanbesteed te worden.
Ik ben opnieuw gevraagd om de rol van Inkoopadviseur en projectleider op mij te nemen.

Mei 2018 – Juni 2022

Begeleiden van enkele Europese aanbestedingen. Procesmatig inregelen van ICT contractmanagement en uitvraag van Nadere Overeenkomsten.

Een aantal jaren terug was ik Inkoopadviseur ICT bij de RID en heb ik enkele Europese aanbestedingen geleid.

De raamovereenkomsten lopen af en er dient opnieuw aanbesteed te worden.
Ik ben gevraagd om de rol van Inkoopadviseur en projectleider op mij te nemen.
Daarnaast ga ik aan de slag met het inkoopbeleid en inregelen van contractmanagement.

Sept 2012 – Jan. 2015

Kostenbesparing realiseren en consolideren van contracten. Door Europese en meervoudig onderhandse aanbestedingen. Slimmer, efficiënter en procesmatig samenwerken, gezamenlijk inkopen, duurzaam inkopen, administratieve workflow, elektronisch bestellen en elektronische facturatie.

Totaal 200 (multifunctioneel) printers bij vier verschillende leveranciers en vervangen door afdelingsprinters.
Consolideren: alle printers met bijbehorende serviceabonnementen inventariseren, onderbrengen bij één leverancier, persoonlijke printers wijzigen naar afdelingsprinters. Follow You printen ingevoerd. Het effect: Kostenbesparing van 50%, voltallige printerpark met 50% teruggebracht. Beperkt aantal facturen en één aanspreekpunt. 

  • Uitschrijven van Request For Proposals (RFP’s) en (Europese) aanbestedingen;
  • Stroomlijnen en verzorgen van de inkoop voor de diverse projecten;
  • Actief werken aan de optimalisatie en het beheer van de contractenportefeuille;
  • Voeren van gesprekken met leveranciers;
  • Alert zijn op ontwikkelingen, de consequenties ervan voor de activiteiten van RID-Utrecht en van de aangesloten organisaties en advisering daarover en onderhouden van een netwerk met opdrachtgevers en leveranciers.

De RID Utrecht is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. We ondersteunen vanuit Doorn in totaal 1.800 medewerkers bij het dagelijks gebruik van ICT-systemen, beheren de ICT-infrastructuur en passen die aan op basis van nieuwe wensen of ontwikkelingen. Dat doen we doelmatig, betrouwbaar, klantvriendelijk en innovatief. De ICT-systemen waarmee de deelnemende organisaties werken, worden complexer en de dienstverlening aan de inwoners wordt daarvan steeds meer afhankelijk. Door de samenwerking in de RID Utrecht zijn de systemen minder kwetsbaar en kunnen de organisaties hun dienstverlening verbeteren. Bovendien heeft de RID Utrecht door de schaalgrootte de kennis en kwaliteit in huis om complexe ICT-vraagstukken op te lossen. Ook weet de RID Utrecht kostenvoordelen te behalen door de gezamenlijke inkoop van ICT.

Voor meer informatie: http://www.rid-utrecht.nl/home/