Gemeente Pijnacker-Nootdorp

,
logo-pijnacker-nootdorp

Nov. 2015 – Jan. 2016

Opdracht: verwerving van een nieuwe overeenkomst voor de levering van Microsoft licenties.

Het contract met Microsoft van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, diende vervangen te worden. 
Middels een meervoudig onderhandse aanbesteding is binnen één maand een nieuwe overeenkomst gesloten voor de levering van de benodigde Microsoft licenties. Bij de Uitnodiging tot Inschrijving (UtI) zijn de beoordeling- en gunningcriteria vooraf gecommuniceerd naar alle License Solution Providers. Samen met het beoordelingsteam zijn de offertes beoordeeld en is de opdracht aan één Inschrijver gegund.

Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp is het gehele aanbestedingstraject verzorgd: vooraankondiging, aanbestedingdocumenten, offertetraject, NvI, beoordeling, gunning, processen verbaal en een nieuwe overeenkomst.

Effect: Vergeleken met initiële offerte een forse besparing gerealiseerd (ruim 20%)

Pijnacker-Nootdorp: Negentig procent van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp is zeer content over de eigen woonsituatie. Het woonplezier krijgt in deze gemeente een hoger cijfer dan gemiddeld in Nederland. In wijken als ’s Gravenhout in Nootdorp en Oude Leede gaat het cijfer zelfs de acht te boven. Pijnacker-Nootdorp ontstond op 1 januari 2002 door samenvoeging van de voormalige zelfstandige gemeenten Pijnacker en Nootdorp. Het is een veelzijdige en dynamische gemeente met een eigen identiteit.  Kenmerkend voor Pijnacker-Nootdorp zijn de drie kernen met ieder een eigen sfeer, type bebouwing en uiteenlopende economische activiteiten. De inwoners van Pijnacker-Nootdorp staan open voor vernieuwingen, maar hechten ook veel waarde aan traditionele normen en waarden. Een hechte gemeenschap, met een rijk verenigingsleven. Pijnacker-Nootdorp maakt een sterke groei door. In gestaag tempo worden op verschillende locaties huur- en koopwoningen opgeleverd. Nieuwe locaties voor bedrijven en kantoren zorgen voor groei van lokale werkgelegenheid. Maar er is ook aandacht voor de ontwikkeling van groen- en recreatiegebieden. Met al deze ontwikkelingen wordt rekening gehouden in de Toekomstvisie Pijnacker-Nootdorp 2040.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

1 nov 2015