Gemeente Súdwest-Fryslân

,
Gemeente Súdwest-Fryslân

Juli 2009 – Juli 2015

Kostenbesparing realiseren op alle ICT-vlakken. Door slimmer, efficiënter en procesmatig te werken. Gezamenlijke inkoop, duurzaam inkopen, Europees aanbesteden, administratieve workflows, elektronisch bestellen en electronisch factureren.

  • Uitschrijven van Request For Proposals (RFP’s) en (Europese) aanbestedingen;
  • Stroomlijnen en verzorgen van de ICT inkoop voor de diverse projecten;
  • Actief werken aan de optimalisatie en het beheer van de contractenportefeuille;
  • Voeren van gesprekken met leveranciers;
  • Verkorte procedure Europese aanbesteding voor het verkrijgen van Microsoft licenties. Waardoor men compliment is en de mogelijkheid heeft om één keer per jaar het aantal licenties naar boven en beneden bij te stellen;
  • Meervoudig onderhands aanbesteden voor het verkrijgen van een klantverwijssysteem. Waardoor men zelf afspraken kunnen plannen of kortere wachttijd(en) aan de gemeentebalie voor de bewoners van de gemeente hebben.

Alert zijn op ontwikkelingen, de consequenties ervan inschatten voor de activiteiten van de gemeente Súdwest-Fryslân de aangesloten organisaties (gemeenten Harlingen en Littenseradiel). ICT Inkoopadvies en onderhouden van een netwerk met opdrachtgevers en leveranciers.

Súdwest-Fryslân, een gemeente met 82.000 inwoners en zes van de elf Friese steden. Weidse vergezichten en open ruimte, met daar tussenin steden die hun rijke culturele en monumentale historie koesteren. Een gemeente met 69 kernen, allemaal met een eigen karakter en identiteit. Súdwest Fryslân is een ambitieuze en slagvaardige gemeente die zich richt op de mogelijkheden en krachten van de gemeente en haar inwoners. Wij hebben de ambitie om uitstekende diensten te verlenen met medewerkers die met plezier hun werk doen. Wij zoeken professionele medewerkers die deze ambitie waar willen maken. Als één van de grootste organisaties in Fryslân (ruim 900 medewerkers) bieden we volop kansen en uitdagingen.

Zie: https://sudwestfryslan.nl

Vaardigheden

Gepubliceerd op

1 dec 2015