travers_logo

Feb. 2016 – Jul. 2016

Als inkoopadviseur betrokken bij een project om rechtmatigheid en doelmatigheid te borgen.

Ik was reeds eerder actief voor Travers en ben opnieuw gevraagd om een inkooptraject procesmatig te begeleiden en contracten te borgen. Kostenbesparing op ICT diensten en producten realiseren, zonder de continuiteit en stabiliteit uit het oog te verliezen.

Jan. 2015 – Okt. 2015

Diverse meervoudig onderhandse aanbestedingen in de markt gezet, na verkennende gesprekken in de RFI fase. (zie projecten hieronder)
Uitgenodigde leveranciers ontvingen bij de uitnodiging tot inschrijving tevens een gunning- en beoordelingsoverzicht, zodat bekend was waarop men goed diende te scoren. Het begeleiden van diverse projecten, kweken van “awareness” voor een professioneel en transparant inkoopproces

Stichting Travers is een actieve maatschappelijke onderneming in Noordoost-Nederland, die zich inzet voor vitale en leefbare wijken met goede voorzieningen. Travers geeft dit vorm door diensten te leveren op het gebied van welzijn (ontmoeting en participatie, vrijwilligerswerk en informele zorg), kinderopvang en cultuur (poppodium). 

Doomijn kinderopvang
Het werkgebied strekt zicht uit van Harderwijk tot Groningen. De organisatie telt ruim 700 medewerkers en heeft een jaarbudget van circa € 30 miljoen. Eind 2013 heeft Stichting Travers een groot deel van de (kinderopvang)activiteiten en medewerkers van Speelwerk Groep in Noord-Nederland overgenomen. Ruim € 22 miljoen van de jaaromzet van de Stichting is afkomstig uit kinderopvangactiviteiten. 

Travers Welzijn
Bijzonder aan Travers is het lokale en fijnmazige netwerk van activiteiten en locaties, waardoor de organisatie stevig verankerd is in de buurten en wijken waar Travers actief is. Travers kent een samenhangend aanbod van producten en diensten die op maat worden gemaakt voor kinderen, jongeren en volwassenen uit alle lagen van de samenleving. Het centraal bureau van de Stichting bevindt zich in Zwolle.

Zie voor meer informatie: http://www.travers.nl

Vaardigheden

Gepubliceerd op

1 feb 2017