Gemeente Gouda

,
Gemeente Gouda

Jan. 2019 – Jun. 2019

Project opgeleverd binnen afgesproken tijd en budget.

Voor een Europese aanbesteding ben ik gevraagd om een inkoopproject te begeleiden. De aan te besteden opdracht “levering en het onderhoud van Microsoft licenties” bestaat uit het leveren van (nieuwe) Microsoft licenties met bijbehorend onderhoud.
 
Opdrachtgever heeft tot doel één Inschrijver te selecteren binnen een Raamovereenkomst voor de levering van en het onderhoud op Microsoft licenties gedurende een initiële periode van drie (3) jaar.
Aanbestedende dienst heeft een éénzijdige optionele verlengingsmogelijkheid van één (1) keer drie (3) jaar.
De Microsoft licenties worden door de LSP op de afgesproken datum, tijdstip en plaats, tegen de afgesproken vergoeding geleverd. De LSP is bekend met het amendement om in de toekomst mogelijk gebruik te kunnen maken van de afspraken tussen Microsoft en de VNG.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

1 jan 2019