Gemeente Haarlemmermeer

, ,
Gemeente Haarlemmermeer

Periode: November 2017 – juni 2023

Primaire opdracht

Afspraken met leveranciers (opnieuw) toetsen aan wetgeving en richtlijnen, zoals juridische zaken, standaard overeenkomsten, privacy en beveiligingsprotocollen. Dit moest leiden tot standaardisatie van service level agreements (SLA’s) die aansluiten op de door gemeente Haarlemmermeer gehanteerde termijnen en tot vernieuwde bewerkersovereenkomsten in het kader van privacywetgeving. Dit vergt veel afstemming tussen verschillende teams en de leveranciers;

1e Vervolg opdracht

Meerdere teams in de organisatie maken gebruik van dezelfde leveranciers. Hierdoor is er de wens, om een centrale aansturing op contractmanagement op te zetten. Hiermee kan versnippering worden voorkomen in contracten, afspraken en kosten en kan centraal toezicht op de nakoming van de afspraken worden uitgevoerd. De centrale sturing zou dan gepositioneerd kunnen worden in de cluster Info+, de centrale afdeling voor automatisering en informatievoorziening. Het uiteindelijke doel van cluster Info+ is om de applicatiebeheerders en technisch beheerders een groot deel van de tactische en operationele contractbeheerprocessen uit te laten voeren.

Projectleiding (Europese) aanbestedingen.

2e Vervolg opdracht

Centraal contractmanagement inrichten voor ICT gerelateerde zaken. Tijdige signalering voor het verlengen of beëindigen van contracten of voor opnieuw aanbesteden. Inrichten contract- en leveranciersmanagement, tussentijdse evaluatiegesprekken met leveranciers. Reduceren/voorkomen van “Maverick Buying”.

Projectleiding (Europese) aanbestedingen.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

1 okt 2020