Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID Utrecht)

Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID Utrecht)

Mei 2018 – Juni 2022   Begeleiden van enkele Europese aanbestedingen. Procesmatig inregelen van ICT contractmanagement en uitvraag van Nadere Overeenkomsten. Een aantal jaren terug was ik Inkoopadviseur ICT bij de RID en heb ik enkele Europese...
Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer

Periode: November 2017 – juni 2023 Primaire opdracht Afspraken met leveranciers (opnieuw) toetsen aan wetgeving en richtlijnen, zoals juridische zaken, standaard overeenkomsten, privacy en beveiligingsprotocollen. Dit moest leiden tot standaardisatie van service...
Gemeente Gouda

Gemeente Gouda

Jan. 2019 – Jun. 2019 Project opgeleverd binnen afgesproken tijd en budget. Voor een Europese aanbesteding ben ik gevraagd om een inkoopproject te begeleiden. De aan te besteden opdracht “levering en het onderhoud van Microsoft licenties” bestaat uit het leveren...
RVO Ministerie van Economische Zaken

RVO Ministerie van Economische Zaken

Jul. 2016 – Nov. 2017 Verschillende ministeries en departementen hebben het inkoopproces en bijbehorende Europese aanbestedingen uitbesteedt aan het Inkoop Uitvoerings Centrum-EZ / het RVO.De senior inkoper is verantwoordelijk voor de uitvoering van Europese...
Travers

Travers

Feb. 2016 – Jul. 2016 Als inkoopadviseur betrokken bij een project om rechtmatigheid en doelmatigheid te borgen.Ik was reeds eerder actief voor Travers en ben opnieuw gevraagd om een inkooptraject procesmatig te begeleiden en contracten te borgen. Kostenbesparing op...